Føllbarnehage


Stall Vindafjord tilbyr føll-barnehage. Føllene står i flokk på løsdrift med oppgruset uteområde samt beite. Store områder, eng, varierende terreng og skog. Føllene blir temt, håntert og stelt med daglig, kraftfor to ganger om dagen samt fri tillgang på analysert godt grovfor.
Føllene blir oppfølgt individuelt med hovslager regelmessig og vi har gode rutiner på markkur behandling.


Pris
Føll - løsdrift : 4.000kr (pr. mnd. Inkl.moms og hovslager)
Innkjøring: 2.000kr (valgfritt, engangsum i april/mai)


Trykk på knappen under for å se årets føll i barnehagen.